Miếng lót (đĩa nhôm)

Miếng lót, miếng nhôm (đĩa nhôm) dùng để hàn hóa nhiệt. 
- Là một phụ kiện cần thiết để thực hiện hàn hóa nhiệt, đĩa nhôm giúp chặn thuốc hàn không bị chảy xuống dưới khuôn trước khi phản ứng xảy ra.
- Giúp cho phản ứng hóa nhiệt xảy ra triệt để và tốt hơn 
Danh mục sản phẩm

LIÊN HỆ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI (LIGHTTECH JSC)
Văn phòng GD: Số 486, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: HN - 0978.600.005/ HCM - 0987.850.785
Email :  lighttechjsc@gmail.com

Họ tên(*)

Yêu cầu
Điện thoại(*)
Email(*)